نمایش آثار حضرت باب و حضرت بهاءالله

Program Picture

موج مثبت

نمایش آثار حضرت باب و حضرت بهاءالله
۰۸ آذر ۱۳۹۸

در بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب، اقدامات مختلفی صورت گرفت. از جمله راه‌اندازی وب‌سایت جدیدی به نام کشف آثار مقدس و همراه با آن، یک نمایشگاه که در آن چندین نمونه از نسخه‌های اصل آثار بهائی به نمایش گذاشته شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه