دویستمین سالگرد تولد حضرت باب در قاره آمریکا

Program Picture

موج مثبت

دویستمین سالگرد تولد حضرت باب در قاره آمریکا
۱۹ مهر ۱۳۹۸

تعداد جلسات دعا و برنامه‌های آموزشی برای کودکان و جوانان در یکی از محله‌های ونکوور، در ماه‌های اخیر افزایش یافته. همچنین جوامع در سرتاسر آمریکا، تعداد فزاینده‌ای را به جشن‌های محلی و سایر فعالیت‌های خود دعوت کرده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه