آفریقا و دویستمین سالگرد تولد حضرت باب

Program Picture

موج مثبت

آفریقا و دویستمین سالگرد تولد حضرت باب
۱۲ مهر ۱۳۹۸

در کنیا، یک گروه فیلمساز در حال سفر در سراسر کشور است و درباره تاریخ آئین بهائی در هر منطقه با مردم مصاحبه می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه