اولین معبد محلی بهائی در آفریقا

Program Picture

موج مثبت

اولین معبد محلی بهائی در آفریقا
۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

ساخت اولین معبد بهائی کنیا نتیجه سخت‌کوشی و از خود گذشتگی‌ دوستان ناحیه جغرافیایی ماتونداسوی در مسیر خدمت است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه