حضور نمایندگان جامعه بهائی در اتحادیه‌ عرب

Program Picture

موج مثبت

حضور نمایندگان جامعه بهائی در اتحادیه‌ عرب
۲۸ دی ۱۳۹۷

چندی پیش رهبران کشورهای عربی، در پایتخت مصر گرد هم اومدن تا در مورد پیشرفت اهداف توسعه پایدار گفتگو کنن. این نخستین بار بود که جامعه‌ بهائی در برنامه‌ای که توسط اتحادیه‌ کشورهای عربی برگزار می‌شد به طور رسمی حضور پیدا می‌کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه