بنیاد بین المللی درخت

Program Picture

موج مثبت

بنیاد بین المللی درخت
۱۶ آذر ۱۳۹۷

یکی از جلوه‌های متعدد آرمان‌های آقای ریچارد سنت بارب بیکر، موسس سازمان بنیاد بین الملی درخت از اولین بهائیان بریتانیا بود که با وسعت نظری که داشت، اقداماتی را پایه‌ گذاری کرد که امروز متداول شده و گسترش یافته‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه