وحدت میان جمعیت‌های متنوع

Program Picture

موج مثبت

وحدت میان جمعیت‌های متنوع
۰۳ آذر ۱۳۹۶

در کشور بنین در غرب آفریقا، یکی از روسای قوم فولا بر وحدت میان جمعیت‌های متنوع در سرزمین خود تمرکز دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه