گفتگو در کافه ای فرهنگی

موج مثبت
گفتگو در کافه ای فرهنگی
اسفند ۹, ۱۳۹۸

جامعه بهائی کشور تونس مباحثه ای در خصوص پیشرفت زنان برگزار کرد. حدود ۴۰ نفر از جمله رهبران دینی و جامعه ی مدنی در یک «کافه فرهنگی» گرد ‌هم آمدند. کافه فرهنگی فضای جدیدِی است که در تونس در حال شکل‌گیری است و در آن مردم از اقشار مختلف اجتماع جهت تبادل ایده‌ و بررسی بینش‌هایی در ارتباط با پیشرفت اجتماعشان با یکدیگر ملاقات می‌کنند.

ثبت نام در خبرنامه