درختکاری در معبد بهائی در شیلی

Program Picture

موج مثبت

درختکاری در معبد بهائی در شیلی
۰۵ آبان ۱۳۹۶

از زمان آغاز ساخت معبد بهائی در شیلی، هر هفته صد‌ها داوطلب برای کاشت درخت در این محل جمع می‌شوند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه