Program Picture

مداد نارنجی فرزندم

مهارت حل مساله
۲۳ شهریور ۱۴۰۲

مساله و مشکل برای همه کس و در همه نوع زندگی وجود دارد. آما آیا ممکن است بتوانیم مهارتی را در خود تقویت کنیم که با مسائل به گونه‌ای مواجه شویم که استرس کمتری برای ما ایجاد کند؟ وقتی کودک‌مان با انواع مسائل مواجه است، چطور به او کمک کنیم به گونه‌ای مساله را حل کند که به سلامت روان او آسیب نزند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه