کوفی عنان – بخش ۲

Program Picture

معماران صلح

کوفی عنان – بخش ۲
۰۵ مهر ۱۳۹۴

در این قسمت هم مانند برنامه ی پیش به کوفی عنان می پردازیم . هفتمین دبیر کل سازمان ملل متّحد و یکی از دو برنده ی جایزه ی نوبل صلح سال دو هزار و یک میلادی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه