(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۱۲۳

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۱۲۳
۳۱ تیر ۱۴۰۲

کیم داى جونگ، برنده جایزه صلح نوبل، در سال دو هزار میلادى.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه