کوفی عنان – بخش ۳

Program Picture

معماران صلح

کوفی عنان – بخش ۳
۱۲ مهر ۱۳۹۴

هومن عبدی در این برنامه برای آخرین بار به زندگی کوفی عنان یکی از دو برنده ی جایزه ی نوبل صلح سال 2001 میلادی و هفتمین دبیر کل ّ سازمان ملل متّحد خواهد پرداخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه