سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی – بخش ۲ و آخر

Program Picture

معماران صلح

سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی – بخش ۲ و آخر
۲۱ آذر ۱۳۹۵

ساختار و سخنرانی مدیر سازمان منع استفاده از سلاح های شیمیایی در جریان مراسم نوبل صلح در سال ۲۰۱۳ میلادی موضوع این هفته ی معماران صلح است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه