سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی – بخش ۱

Program Picture

معماران صلح

سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی – بخش ۱
۱۴ آذر ۱۳۹۵

در قسمت ۱۸۴ام معماران صلح، هومن عبدی به برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۱۳ می پردازد: سازمان منع استفاده از سلاحهای شیمیایی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه