جیمی کارتر – بخش ۱

Program Picture

معماران صلح

جیمی کارتر – بخش ۱
۱۷ آبان ۱۳۹۴

جیمی کارتر برنده ی نوبل صلح در سال دو هزار و دو میلادی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه