جیمی کارتر – بخش ۲

Program Picture

معماران صلح

جیمی کارتر – بخش ۲
۲۴ آبان ۱۳۹۴

معماران صلح – جیمی کارتر برنده ی صلح نوبل در سال ۲۰۱۲ میلادی (قسمت دوم) زندگی جیمی کارتر تا پایان دوران ریاست جمهوری با هومن عبدی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه