ال گور – بخش ۴

Program Picture

معماران صلح

ال گور – بخش ۴
۰۲ خرداد ۱۳۹۵

این قسمت از معماران صلح باز هم اختصاص داره به ال گور یکی از دو برنده ی نوبل صلح در سال ۲۰۰۷ میلادی در این قسمت جریان شرکت او در انتخابات ریاست جمهوری و مبارزه ش با جرج بوش از طرف مجری برنامه هومن عبدی توضیح داده می شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه