ال گور – بخش ۵ و آخر

Program Picture

معماران صلح

ال گور – بخش ۵ و آخر
۰۹ خرداد ۱۳۹۵

در این قسمت هومن برای آخرین بار به ال گور یکی از دو برنده ی نوبل صلح در سال ۲۰۰۷ میلادی خواهد پرداخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه