ال گور – بخش ۳

Program Picture

معماران صلح

ال گور – بخش ۳
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

در این قسمت هومن عبدی به ادامه ی زندگی ال گور یکی از دو برنده ی نوبل صلح دز سال ۲۰۰۷ میلادی پرداخته؛ به دوران معاونت ریاست جمهوری.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه