ال گور – بخش ۲

Program Picture

معماران صلح

ال گور – بخش ۲
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

در این قسمت از معماران صلح، هومن عبدی به زندگی ال گور یکی از دو برنده ی نوبل صلح در سال ۲۰۰۷ میلادی بعد از آمدن او از جنگ ویتنام، ورودش به مجلس نمایندگان و … خواهد پرداخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه