مسئولیت‌پذیری

Program Picture

دنیای زیبای ما

مسئولیت‌پذیری
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

همه ما در طول زندگی حتی زمانی که طفل هستیم وظایفی داریم. در این قسمت به کودکان مفهوم مسئولیت پذیری و مسئول بودن نسبت به هر عملی که انجام می‌دهند آموزش داده می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه