Program Picture

دنیای زیبای ما

خدمت کردن
۲۰ شهریور ۱۳۹۹

در این قسمت، کودک با مفهوم خدمت کردن آشنا می‌شود. یاد می‌گیرد که تمام صفات و ارزش‌هایی که تا به امروز یاد گرفته است می‌تواند با خدمت کردن به همه نوع بشر عملی شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه