Program Picture

دنیای زیبای ما

عشق و محبت
۱۳ شهریور ۱۳۹۹

در این قسمت، کودک یاد می‌گیرد که همه صفات در کنار عشق و محبت معنا پیدا می‌کنند و با اهمیت وجود عشق در قلب انسان‌ها آشنا می‌شود. کاردستی: چوب جادو.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه