Program Picture

دنیای زیبای ما

امانت‌داری
۰۹ مرداد ۱۳۹۹

کودکان در این قسمت به درک عمیقی از مفهوم صداقت و راستی می‌رسند و یاد می‌گیرند در عمل هم صادق و امانت‌دار باشند. کاردستی: کارت پستال.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه