Program Picture

دنیای زیبای ما

عدالت
۰۱ خرداد ۱۳۹۹

عدالت، داشتن فرصت‌های یکسان برای همه انسان‌هاست. در قسمت ۱ و ۲ طفل با مفهوم صلح عمومی آشنا شده است. این برنامه کمک می‌کند تا طفل مفهوم عدالت را درک کند. کاردستی: ریسه آدم‌ها.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه