مثل نسیم
گرتا اندرسون
شهریور ۲۷, ۱۳۹۹
مثل نسيم، عشق و عنايت پروردگار بر همگان ميوزد. هر كس به نوعى از آن بهره می‌برد. مثل نسيم حكايت برخى از آنان است. این هفته تجربه گرتا اندرسون.

ثبت نام در خبرنامه