Program Picture

مثل نسیم

رونالد لپیتان

۱۲ مهر ۱۳۹۷

من توی یه خانواده مسیحی به‌ دنیا اومده بودم، ولی یکی دیگه می‌ تونست به همین سادگی تو یه خانواده مسلمان یا بودائی به دنیا بیاد و در طول زندگیش فکر کنه که حقیقت فقط دین اونه، به همون شکلی که من اعتقاد محکم داشتم دین من حقیقت مطلقه. مثل نسیم این‌ بار مروری دارد بر داستان ران.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه