Program Picture

مثل نسیم

دانیتا هاردن

۰۷ مرداد ۱۴۰۰

مادرم می‌خواست من موقعیت جستجو درباره حقیقت ادیان رو داشته باشم … بعضی شبا کتاب انجیل و قرآن و کتاب اقدس رو روی تخت باز داشتم و از هر کدومشون می‌خوندم و مقایسه می‌کردم … و فکر می‌کنم همون موقعی که بهائی شدم زندگیم پر از امتحان شد. یکی از دوستام گفت … باید به فکر این باشید که در خونه تون رو به روی بچه‌هایی که نیاز به سرپرست دارن باز کنید. و در مسیر مرور نسیم عنایت پروردگار بر همگان، این بار وزش آن را بر دانیتا در مثل نسیم این هفته نظاره کنیم.

 

news letter image

ثبت نام در خبرنامه