Program Picture

مثل نسیم

احمد طبری

۰۳ خرداد ۱۳۹۷

محبت‌های بی‌دریغ بی بی، شیطنت‌های کودکی، انصاف و ایمان پدر، خاطرات خوش مدرسه، همشهری‌های باصفای مازندران و مهر مادر به احمد آقا که همه و همه از او انسانی سخت‌کوش و پر مهر ساخت. شاهد داستان احمد طبری در برنامه این هفته مثل نسیم خواهیم بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه