ترس از وسوسه

Program Picture

ما دو تا

ترس از وسوسه
۱۸ مرداد ۱۳۹۷

تهمینه: اتفاقا تربیت بچه‌ها و خونواده‌ها و آدما بیشتر از اون که دست وزیر آموزش و پرورش یا هرکس دیگه‌ای باشه، دست خود ما پدر و مادرا و افراد جامعه‌ست …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه