Program Picture

ما دو تا

مثل اعلی
۰۳ مهر ۱۳۹۷

تهمینه: تا حالا به این عبارت این‌طوری فکر نکرده بودم: «مثل اعلی تعالیم بهائی.» یعنی تجسم تعالیم حضرت بهاءالله، یعنی اونچه که حضرت بهاءالله فرموده بودن در وجود ایشون متجلی شده بود، میشد در وجود ایشون دید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه