تبرّع و کمک به صندوق جامعه

Program Picture

ما دو تا

تبرّع و کمک به صندوق جامعه
۰۷ دی ۱۳۹۶

تهمینه: به نظر من که مال و اموال از یه حدّی که بیشتر بشه فقط مایه دردسرو مشغولیّت ذهنی و اضطرابه. این رو آقای زاکربرگ هم فهمیده بوده.
آرش: یعنی می‌خوای بگی ففط خواسته خودش رو از دست پولای اضافی خلاص کنه و هیچ مقصد خیرخواهانه‌ای نداشته؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه