نهی از تعظیم و دست‌بوسی

Program Picture

ما دو تا

نهی از تعظیم و دست‌بوسی
۰۹ آذر ۱۳۹۶

تهمینه: احترام گذاشتن هم حدی داره، این جور کارا رو دیگه بهش میگن چاپلوسی.
آرش: درسته که وقتی به خاطر منفعت‌طلبی و طمع به یه نفر کرنش کنیم و تملق بگیم، کار زشت و حقیریه، اما شاید طرف مقابل ما واقعا” شایسته کرنش و احترام باشه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه