عدم اعتراف به گناه و خطا نزد دیگران

Program Picture

ما دو تا

عدم اعتراف به گناه و خطا نزد دیگران
۱۱ آبان ۱۳۹۶

تهمینه: آرش، یه چیزی شده می‌خوام برات بگم، اما نمی‌دونم درسته بگم یا نه.
آرش: خوب نگو.
تهمینه: آخه خیلی تو دلم آشوبه. از دیروز تا حالا نمی‌تونم به چیز دیگه‌ای فکر کنم …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه