بیان معانی آثار الهیّه

Program Picture

ما دو تا

بیان معانی آثار الهیّه
۲۶ مرداد ۱۳۹۶

تهمینه: برداشت ما از دین و فهمی که ازش داریم اگه مطابق علم و عقل نباشه، اوهام و خرافاته. درسته؟
آرش: بله دیگه. البته من نمیگم …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه