روشنفکری – بخش ۱

Program Picture

لفظ و معنا

روشنفکری – بخش ۱
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

از این قسمت از برنامه‌ لفظ و معنا، استاد بهرام فرید در گفت‌وگو با رامان شکیب، به موضوع روشنفکری، معنی آن، ویژگی‌ها و شاخصه‌های روشنفکری و … خواهند پرداخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه