روشنفکری – بخش ۲

Program Picture

لفظ و معنا

روشنفکری – بخش ۲
۰۱ خرداد ۱۳۹۵

در این برنامه، علاوه بر ادامه‌ بحث در مورد روشنفکری، استاد بهرام فرید به همراه رامان شکیب، به موضوع روشنفکری در ایران می‌پردازند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه