روانشناسی نوین و آموزه‌های مولانا – بخش ۲

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ - فصل ۱

روانشناسی نوین و آموزه‌های مولانا – بخش ۲
۲۶ مهر ۱۳۹۹

در ادامه نامه هفته قبل خطاب به آبراهام مزلو، راجع به دستاوردهای مکتب جدید روانشناسی به نام نوروساینس گفتگو می‌کنیم و به مقایسه‌ای عمیق‌تر بین آموزه‌های مولانا و علم روانشناسی نوین می‌پردازیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه