اثری درباره تربیت کودکان

Program Picture

چشمه‌ خورشید

اثری درباره تربیت کودکان
۰۱ شهریور ۱۳۹۹

مربی چه حقی بر گردن متربی دارد؟ معلم چگونه باید با شاگرد رفتار کند؟ رفتار معلم با شاگردان دختر و پسر چه فرقی باید داشته باشد؟ پاسخ به این سوال طی بررسی اثری از حضرت باب درباره تربیت کودکان داده می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه