سخاوت و بخشندگی

Program Picture

آهنگ‌های عمو پیمان

سخاوت و بخشندگی
۱۶ تیر ۱۴۰۰

یک چشمه باش، یک چشمه

یک رود همیشه جاری

اگرچه نیم باشی، همیشه شادمانی

هدف تو شادیست، ببخش قلب و روحت را

به هر چه هست، به هر چی نیست

تو ببخش آنچه را که داری

(اگر این شیوۀ توست، خدا همیشه با توست

قلبت را جستجو کن، هر روز و هر شب) 2

خورشید می‌تابد بر هر جا، بر خار و گل، کوه و صحرا

نورش گرمابخش هر چیز، در تابستان و پاییز

قلب ما هم مثل خورشید، بر هر دل نور خود باشی

بر دل‌هایی مثل سنگ، یا دل‌هایی صاف و بی‌رنگ

(چون پیش قلب مهربان، فرقی ندارد این با آن

قلبت را جستجو کن، هر روز و هر شب) 2

چیزی آنجا هست که بتونی ببخشی (2)

باران می‌بارد بر هر جا، بر خاک تشنه یا دریا

هستی می‌بخشد بر عالم، می‌بخشد شادی جا غم

دست ما هم باید باشد، بخشنده چون ابری بارد

بر هر محتاج از هر کشور، با هر رنگ و با هر باور

(چون پیش قلب مهربان، فرقی ندارد این با آن

قلبت را جستجو کن، هر روز و هر شب) 2

چیزی آنجا هست که بتونی ببخشی (2)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه