Program Picture

آهنگ‌های عمو پیمان

نورانیت و درخشندگی
۰۵ آبان ۱۴۰۰

ما از خدا می‌خواهیم، با هر دعا می‌خواهیم

قلبی پاک و درخشان، چون مروارید تابان

ما از خدا می‌خواهیم، با هر دعا می‌خواهیم

رویی روشن هم‌چون ماه، در آسمان سیاه

(چشمانی چون ستاره، نور از آنها بباره

دلی پر از محبت، زنده به عشق و خدمت) 2

news letter image

ثبت نام در خبرنامه