محبت و اتحاد

Program Picture

آهنگ‌های عمو پیمان

محبت و اتحاد
۳۱ شهریور ۱۴۰۰

همه رو دوست داشته باش و مهربونی کن حتما

با محبت باشی، خدا خیلی دوست داره قطعا

از محبت همیشه تموم خارها گل میشه

به فکر هم که باشیم هیچ کسی تنها نمیشه

با آدم‌ها، با حیوون‌ها، با طبیعت، مهربونیم و دوستیم

در محبت بی پروا، با محبت دل شادیم

مخلوق یک خداییم، در عشق به هم آزادیم

چه سیاه‌پوست، چه سفیدپوست، نزدیک یا دور

همه یک خانواده‌ایم

پس بیا که یکی شیم، کنار هم بمونیم

دنیای بهتری رو بسازیم، ما میتونیم

با آدم‌ها، با حیوون‌ها، با طبیعت، مهربونیم و دوستیم

news letter image

ثبت نام در خبرنامه