صبر و شکیبایی

Program Picture

آهنگ‌های عمو پیمان

صبر و شکیبایی
۱۲ آبان ۱۴۰۰

بهار که شد تو باغ، شکوفه زد درختان

گل‌ها همه شکفتن، سبزه‌ها پیدا شدن

نهال‌ها قد کشیدن، به هم سلام می‌گفتن

وقتی اومد تابستون، میوه‌های رنگارنگ

رو شاخه‌ها رسیدن، بچه‌ها شاد و خندون

با کمک بزرگ‌ها، میوه‌ها رو می‌چیدن

رسید که باد پاییز، برگای زرد و قرمز

ولو شدن رو زمین

برف زمستون اومد خم می‌شدن درختا در زیر برف سنگین

خسته شدن درختا، اما تحمل کردن

با صبر و استقامت، بهار دوباره اومد

تموم شد برف و سرما، شدن درخت‌ها راحت

news letter image

ثبت نام در خبرنامه