بعد پنجم هنر، بعد رابطه

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ - فصل ۱

بعد پنجم هنر، بعد رابطه
۱۲ مهر ۱۳۹۹

نامه پنجم خطاب به نقاش معروف هلندی ونسان ونگوگ است. مردی که شیوه نقاشی‌اش آن قدر نو و متفاوت بود که در زمان حیاتش، او را به عنوان یک نقاش حقیقی نپذیرفتند. اما امروز بر روی آثارش قیمت نمی‌توان گذاشت. آثاری که همگی در بعد پنجم هنر یعنی بعد رابطه خلق شدند که در متن نامه به توضیح آن پرداخته شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه