اثری خطاب به میرزا سعید اردستانی ملقب به فِدا

Program Picture

چشمه‌ خورشید

اثری خطاب به میرزا سعید اردستانی ملقب به فِدا
۲۸ تیر ۱۳۹۹

اثری در جواب سوالات سه گانه میرزا سعید اردستانی ملقب به فِدا از حضرت باب، در این قسمت از چشمه خورشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه