از اصفهان به کلین و چند اثر نازل شده از حضرت باب

Program Picture

چشمه‌ خورشید

از اصفهان به کلین و چند اثر نازل شده از حضرت باب
۱۱ مرداد ۱۳۹۹

پس از اقامت در اصفهان حضرت باب به سمت طهران حرکت کردند. در بین راه تا کلین چندین اثر از قلم آن حضرت نازل شد که به ۵ اثر در این قسمت از چشمه خورشید اشاره می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه