Program Picture

باران

نیستی آموز
۰۳ آذر ۱۴۰۰

امروز در چهارمین قسمت از پادکست باران به ادامه صحبت‌های دیروز می‌پردازیم. آن نیستی‌ای که مقدمه هستیِ جاودانه است چه تفاوتی با نیستی به معنای نابودی دارد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش در متن مناجات حضرت عبدالبهاء همراه و هم تلاش ما باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه