Program Picture

باران

از من بگیر
۳۰ آبان ۱۴۰۰

اولین قسمت این مجموعه به معرفی پادکست باران اختصاص یافته. به این که چرا نام آن باران است و انگیزه تهیه و تقدیم آن چه بوده. این برنامه در هفت اپیزود به بخشی از آثار حضرت عبدالبهاء که در قالب نیایش ارائه گردیده نگاهی شاعرانه انداخته است. هم نگاهِ ما باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه