باران

program picture

باران

پادکست باران در صدمین سال درگذشت حضرت عبدالبهاء، فرزند ارشد و جانشین حضرت بهاء‌الله شارع آیین بهائی به تحلیل شاعرانه تعدادی از مناجات‌های ایشان می‌پردازد. از آن جایی که در آموزه‌های بهائی، دعا و تفکر، لازم و ملزوم یکدیگر هستند، این برنامه بیشتر بر روی تفکر بعد از دعا تمرکز دارد و شاخصه‌هایی چند از آن تمدنی که آیین بهائی به دنیا معرفی می‌کند را در متن این مناجات‌ها‌ جستجو می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه